Home

Voorstelling

Bedrijf
Atelier
Ligging
Historiek
Contact

Kwaliteit !

Schüco
Van Trappen
Premium Partner
Renson

Schüco Aluminium

Ramen
Deuren
Schuiframen
RAL kleuren
Ontginning

Referenties

Standaard krukken
Voordeuren
Gemeente
Kleur

Plaatsingen

Mateusen
Billiard
Deforche

Arduin-details

Schüco AWS 65
Schüco AWS 65 RL
Schüco AWS 75.SI
Schüco ADS 65
Schüco ADS 75 HD.HI
Schüco ASS 50
Schüco ASS 70.HI

Leveranciers

Saint Gobain - glas
AGC - glas
Renson - verluchting
Harinck - deurpanelen
Idem - poorten

Vraag en Aanbod

De primus van 16 juni 2000

LUC VAN TRAPPEN van VAN TRAPPEN H. (Oosterzele)

Wat vooraf ging. De BVBA VanTrappen H. in Oosterzele maakt al sinds 1962 ramen en deuren in aluminium enstaal, alsook staalconstructies zoals hekken, poorten en borstweringen. Stichteris Hubert Van Trappen, die aanvankelijk als zelfstandige aan de slag gingin Balegem, maar al in 1966 naar een nieuwe locatie in Oosterzele verhuisde.Toen het volledige bedrijf op 2 juni 1986 door een brand in de as werd gelegd,werd de productie een week later heropgestart in een gehuurd atelier in Balegem,en bij collega Aelbrecht-Maes in Gent. Op de plaats van het afgebrandeatelier werd een nieuwbouw opgericht van 1.500 m², die in oktober 1986 ingebruik werd genomen. Momenteel stelt Van Trappen vijftien arbeiders enbedienden tewerk.

Deze saga kan men nalezen op de eentalig Nederlandse website die in december 1999 op het net werd geplaatst. De site biedt ook een overzicht van de aluminium ramen en deuren (Remi Claeys en, sinds 1992, ook Schüco) en het stalen schrijnwerk (Jansen) dat aangeboden wordt. Daarnaast krijgt de websitebezoeker nog een kort overzicht van de meest voorkomende soorten beglazing van Glaverbel en vindt detailtekeningen, een liggingsplan en een dertigtal referenties volgens de diverse RAL-kleuren.

Respons? "Drie jaar geleden begonnen we ons te interesseren voorhet Internet en sinds december hebben we een eigen website, die ik zelf gemaaktheb", zegt zaakvoerder ing. Luc Van Trappen. "Bedoeling van diesite is onze klanten informatie te verstrekken. Het is daarnaast ook een vormvan bijkomende reclame. Hoeveel bezoekers we krijgen, houden we niet bij. Maaronrechtstreeks, via de e-mail reacties, hebben we toch min of meer een idee.Maandelijks krijgen we vier tot zes aanvragen via e-mail voor documentatie,bijkomende inlichtingen of prijsaanvragen. Bestellingen hebben we op die maniernog wel niet kunnen noteren."

Toen we op 9 mei de site bezochten dateerde de laatste update, aangebrachtdoor Luc Van Trappen, van 8 maart. "In de toekomst zullen we aanpassingenongeveer om de veertien dagen doorvoeren", neemt Van Trappen zich voor.

Wat doen ze er zelf mee? "E-mail laat de communicatie metarchitectenbureaus vlotter en sneller verlopen. Plannen kunnen nu gewoon alsbestand meegestuurd worden, terwijl we voordien op diskettes waren aangewezen.Ook de werfvragen van architecten kunnen nu snel via e-mail beantwoord worden,en ook de communicatie tussen bedienden is erdoor verbeterd," stelt Luc VanTrappen vast.

Voorts wordt het Internet gebruikt om informatie op te sporen, maar datgebeurt toch in mindere mate. "Wij werken met enkele vaste leveranciers dieons geregeld hun nieuwe plannen en tarieven via e-mail doorsturen, maar voor derest liggen de grote lijnen vast," dixit Van Trappen.

Wie zit er achter diesite? Luc Van Trappen (34) studeerde in 1984 af als industrieel ingenieurbouwkunde aan het KIHO in Gent. Na een jaar legerdienst ging hij in hethem vertrouwde familiale bedrijf werken. Drie jaar geleden begon men er zichvoor het Internet te interesseren. Luc Van Trappen gooide zich onvervaard in deinformatiegolven, en leerde en passant ook hoe je een website bouwt. Of waarnoeste zelfstudie iemand toe kan brengen.

Van Trappen blijft er echter bescheiden bij. "Opmerkingen voor verbeteringen van onze site zijn steeds welkom bij Luc Van Trappen," zo richt hij zich tot de website-bezoeker. Van Trappen internet ook thuis. Informatica en software slorpen de rest van zijn vrije tijd op.

bvba Van Trappen H . - Dorp 93 - 9860 Oosterzele - Tel 09 362 62 64

Update : 18 maarti 2018